Kochani jeśli chcecie zrobić swoim podopiecznym niespodziankę, zabrać ich w daleką podróż po wszystkich kontynentach zapraszam do kontaktu. Jeśli tylko czas pozwoli postaram się zaangażować w wydarzenia ważne dla nas wszystkich. Tych dużych i tych małych.